5-6
7-10
11-14
Year Olds
Phát triển khả năng giao tiếp tiếng Anh. Chương trình học với giáo viên bản ngữ. Lộ trình cá nhân hóa.
1-1 cùng giáo viên bản ngữ
Tham gia ngay
Tìm hiểu chương trình
Thực hành tương tác, làm việc nhóm. Phát triển sự tự tin và kỹ năng giao tiếp, khả năng tương tác.
1 - 6 cùng giáo viên bản ngữ
Tham gia ngay
Tìm hiểu chương trình
Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh. Khả năng phát âm chuẩn và trang bị vốn từ vựng nâng cao.
Học nhóm cùng giáo viên
Tham gia ngay
Tìm hiểu chương trình
Phát triển các nhân vật hoạt hình và trò chơi cùng Scratch Jr. Bước đầu tiên trong lớp học viết mã.
Học nhóm cùng giáo viên
Tham gia ngay
Tìm hiểu chương trình
Phát triển kỹ năng nghệ thuật ứng dụng kỹ thuật số với Bomomo. Trẻ hiểu các nguyên tắc cơ bản về thiết kế kỹ thuật số thông qua các hình dạng vui nhộn.
Học nhóm cùng giáo viên
Tham gia ngay
Tìm hiểu chương trình
Xây dựng studio cá nhân bằng cách sử dụng các nguyên liệu được cung cấp, ứng dụng yếu tố nghệ thuật. Nắm được khái niệm cơ bản về hình thức và cấu trúc 3D.
Học nhóm cùng giáo viên
Tham gia ngay
Tìm hiểu chương trình
Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit
Tên phụ huynh *
Số điện thoại *
Email *
Lời nhắn *
bubble big bubble small