Pathway 5
Grade 6
11-14 tuổi
Trẻ nắm vững kiến thức về các hệ thống và phần mềm tiên tiến. Có thể vận dụng các phương pháp thiết kế, khám phá để giải quyết các vấn đề phức tạp. Khóa học giúp trẻ phát triển các kỹ năng nghề nghiệp quan trọng của thế kỷ 21, mang lại ưu thế cho trẻ trong giai đoạn sau này. Chương trình tiếng Anh yêu cầu các tiêu chuẩn sử dụng ngôn ngữ như người bản ngữ. Sử dụng các cấu trúc câu thông dụng và các thuật ngữ chuyên ngành.
Tiếng Anh Tò Mò


Nhạy bén, linh hoạt với các mẫu câu, từ vựng trong bài Nghe.
Gợi chất Thủ Lĩnh
Phát triển và hoàn thiện sản phẩm.
Tư duy tài chính: công cụ nâng cao và ứng dụng.
Hành vi người tiêu dùng: nghiên cứu thị trường.
khai phóng công nghệ
Phát triển sản phẩm thực tế ảo.
Lập trình với ngôn ngữ HTML và Javascript
Tìm hiểu cơ chế và cách thiết lập nội dung trò chơi.
Bứt phá Sáng tạo
Ứng dụng công nghệ vào thời trang.
Lên ý tưởng thiết kế và trực quan về bản vẽ 3D.
Điêu khắc: Tầm quan trọng của hình khối và độ tương phản.
Khám phá lộ trình Tò Mò
KD1
KD1
KD1
KD2
KD2
KD2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit
Tên phụ huynh *
Số điện thoại *
Email *
Lời nhắn *
bubble big bubble small